Talks.

Ik spreek regelmatig voor groepen. Daarbij zijn de ervaringen die een extreme mindset als sporter vragen een belangrijk uitgangspunt. Zowel de kracht die daar vanuit ging als de keerzijde die dit met zich meebracht, gebruik ik als leidraad om met de zaal op zoek te gaan naar een gezonde mindset om de uitdagingen in het leven aan te gaan.

Daarbij onderscheid ik vier hoofdthema’s die bepalend waren tijdens mijn topsportcarriere en in mijn huidige werkzame leven na de sport: verwondering, focus, discipline en relativeren. Samen met de zaal wordt onderzocht hoe aan de hand van deze thema’s naar een gezonde balans gevonden kan worden.

Sport

Stefan geeft ook sporttrainingen. Bij voorkeur laat ik door mentaal uitdagende oefeningen, die overigens door nagenoeg iedere fysieke gesteldheid zijn uit te voeren, de thema’s die ik mijn presentaties bespreek ervaren. Het blijft het leukst om over deze thema’s te spreken en ze daarna ook te ervaren. Over sporttrainingen op maat valt uiteraard altijd te spreken!

Voor meer info over presentaties en/of sporttrainingen mail naar: info@stefangroothuis.nl